Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №226

Грудень 28, 2020

ПРОТОКОЛ № 226
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

28.12.2020                                                                                                                                     м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год.00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:  
 
1.    Аласанія З.Г., голова правління;
2.    Чернотицький М.М., член правління;
3.    Гребенюк І.І., член правління;
4.    Лодигін Я.О., член правління;
5.    Хоркін Д.М., член правління.
 
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Фрєй М. В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Ковальчук М.М., директор департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання;
Гузій Д.М., завідувач відділу забезпечення прав інтелектуальної власності управління забезпечення прав інтелектуальної власності та корпоративних питань юридичного департаменту. 

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Політики управління правами інтелектуальної власності в АТ «НСТУ».
2. Про затвердження Регламенту управління проєктами АТ «НСТУ».
3. Про затвердження IT-Стратегії АТ «НСТУ».
4. Про надання дозволу на публічне сповіщення (ретрансляцію) радіоканалів АТ «НСТУ».
5. Питання структури та штатного  розпису АТ «НСТУ».
6. Різне.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Політики управління правами інтелектуальної власності в АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, підпункту 12 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2020 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.02.2020 № 40 (у редакції рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.10.2020 № 46), затвердити  Політику управління правами інтелектуальної власності в АТ «НСТУ», що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Регламенту управління проєктами АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням підпункту 3 пункту 1 рішення правління від 13.04.2020 № 183, затвердити Регламент управління проєктами АТ «НСТУ», що додається.

Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання затвердження IT-Стратегії АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2020 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.02.2020 № 40 (у редакції рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.10.2020 № 46), затвердити IT-Стратегію АТ «НСТУ», що додається.

Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.

4. Обговорено питання надання дозволу на публічне сповіщення (ретрансляцію) радіоканалів АТ «НСТУ». 

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про авторське право та суміжні права», підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою задоволення інформаційних та культурних потреб суспільства та забезпечення максимального охоплення слухачів України радіоканалами АТ «НСТУ», надати дозвіл на публічне сповіщення (ретрансляцію) радіоканалів АТ «НСТУ», згідно з додатком до цього протоколу.

5. Обговорено питання структури та штатного розпису АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 № 49 ( додаток 1):

1) внести з 28.12.2020 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208 зі змінами), що додаються;
2) затвердити структуру та штатний  розпис АТ «НСТУ» на 2021 рік, що додаються;
3) установити, що зміни передбачені підпунктом 2 пункту 3 рішення правління від 14.12.2020 № 223, будуть внесені з 15.02.2021 з урахуванням затвердженої структури та штатного розпису на 2021 року, передбаченої підпунктом 2 цього пункту;
4) голові правління АТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) та керівникам (філій) філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктами 1-3 цього пункту змін.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято.

6. Різне.

Заслухано питання про перспективну програмну сітку регіонального мовлення на I та II півріччя 2021 року. 
Інформацію взято до відома. 


Голова правління          підпис       Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління             підпис        Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління             підпис        Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління             підпис        Ярослав ЛОДИГІН
Член правління             підпис        Дмитро ХОРКІН