Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №218

Листопад 16, 2020

ПРОТОКОЛ № 218

засідання правління акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

16.11.2020                                                                                                                                                      м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42

11 год.00 хв.

 

Присутні:

Члени правління:   

1.       Аласанія З.Г., голова правління;

2.       Чернотицький М.М., член правління;

3.       Гребенюк І.І., член правління;

4.       Лодигін Я.О., член правління;

5.       Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Кісельчук Т.М., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;

Чиж Є.Г., виконавчий продюсер дирекції «Українське радіо»;

Погодін П.В., виконавчий продюсер творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо»; 

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Ковальчук М.М., директор департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання.

 

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Концепції медіаактиву «СУСПІЛЬНЕ | КУЛЬТУРА в digital».

2. Про затвердження Стратегії маркетингу медіаактиву «СУСПІЛЬНЕ | КУЛЬТУРА в digital».

3. Про Звіт про фактичне виробництво обсягів радіопрограм АТ «НСТУ» за ІІI квартал 2020 року та Звіт про фактичне виконання плану обсягів виробництва творчих проектів ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за ІІI квартал 2020 року.

4. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».

5. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Концепції медіаактиву «СУСПІЛЬНЕ | КУЛЬТУРА в digital».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 11, 31, підпунктів 7, 24 пункту 66, абзацу другого пункту 84, пункту 86 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Концепцію медіаактиву «СУСПІЛЬНЕ | КУЛЬТУРА в digital», що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Стратегії маркетингу медіаактиву «СУСПІЛЬНЕ | КУЛЬТУРА в digital».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 11, 31, підпунктів 7, 24 пункту 66, абзацу другого пункту 84, пункту 86 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Стратегію маркетингу медіаактиву «СУСПІЛЬНЕ | КУЛЬТУРА в digital», що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3.  Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виробництво обсягів радіопрограм АТ «НСТУ» за ІІІ квартал 2020 року та Звіту про фактичне виконання плану обсягів виробництва творчих проектів ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за ІІI квартал 2020 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити такі, що додаються:

1) Звіт про фактичне виробництво обсягів радіопрограм АТ «НСТУ» за ІІI квартал 2020 року;

2)Звіт про фактичне виконання плану обсягів виробництва творчих проектів ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за ІІI квартал 2020 року.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

4.  Обговорено питання внесення з 16.11.2020 змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами):

1)         внести з 16.11.2020 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208 зі змінами), що додаються;

2) голові правління АТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) та менеджерам (філій) філій АТ «НСТУ» забезпечити впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

5.       Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):

1) встановити окремому орендарю орендну плату за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» з 16.11.2020  до 15.12.2020 згідно з додатком до цього протоколу;

2) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління             підпис         Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління                підпис          Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління                підпис          Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління                підпис          Ярослав ЛОДИГІН

Член правління                підпис          Дмитро ХОРКІН