Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №217

Листопад 09, 2020

ПРОТОКОЛ №217

засідання правління акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

09.11.2020                                                                                                                                                               м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42

11 год. 00 хв. 

Присутні:

Члени правління:   

 1. Аласанія З.Г., голова правління;
 2. Чернотицький М.М., член правління;
 3. Гребенюк І.І., член правління;
 4. Лодигін Я.О., член правління;
 5. Хоркін Д.М., член правління. 

Запрошені:

 • Стиренко Л.М., директор фінансовий;
 • Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
 • Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
 • Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
 • Маркус В.Є., директор департаменту організаційної роботи;
 • Проценко В.І., директор антикорупційного департаменту.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до Положення про антикорупційний департамент центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про оголошення конкурсного відбору на посаду менеджера (філії) філії АТ «НСТУ».

3. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.

4. Про внесення змін до штатного розпису АТ «НСТУ».

5. Різне.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено проєкт змін до Положення про антикорупційний департамент центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 15.10.2019 № 149.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):

1) затвердити Зміни до Положення про антикорупційний департамент центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 15.10.2019 № 149 (далі – Зміни), що додаються;

2) директору антикорупційного департаменту центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В. Проценко) у місячний термін забезпечити приведення у відповідність до Змін посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Н. П. Трутенко) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту Змін та посадових інструкцій.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посаду менеджера  (філії) філії АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737),  Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 02.10.2017  № 19 (у редакції рішення правління АТ “НСТУ” від 14.09.2020 № 208):

1) оголосити з 13.11.2020 конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Одеська регіональна дирекція»;

2) члену правління (М.М. Чернотицькому) вжити всіх необхідних організаційних заходів щодо забезпечення проведення процедури конкурсного відбору на посаду менеджера (філії)  акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Одеська регіональна дирекція».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3.  Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):

1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік, згідно з додатками 1, 2  до протоколу;

2) члену правління (М.М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік та  подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання внесення з 15.02.2021 змін до штатного розпису АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами), з урахуванням обґрунтування змін в організації виробництва і праці в АТ «НСТУ», що додається (додаток 3 до протоколу):

 1. внести з 15.02.2021 зміни до штатного розпису АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208 зі змінами), що додаються;

2) голові правління АТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) та менеджерам (філій) філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів, передбачених законодавством та впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Різне.

Заслухано Звіт про стан виконання Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту АТ «НСТУ».

Інформацію взято до відома.

 

Голова правління

підпис

Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління

підпис

Ярослав ЛОДИГІН

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН