Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №216

Листопад 02, 2020

ПРОТОКОЛ №216

засідання правління акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

02.11.2020                                                                                                                                                               м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42

11 год. 00 хв. 

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З.Г., голова правління;
 2. Чернотицький М.М., член правління;
 3. Гребенюк І.І., член правління;
 4. Лодигін Я.О., член правління;
 5. Хоркін Д.М., член правління. 

Запрошені:

 • Стиренко Л.М., директор фінансовий;
 • Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
 • Кісельчук Т.М., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
 • Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
 • Чиж Є.Г., виконавчий продюсер дирекції «Українське радіо»;
 • Борщенко В.В., директор департаменту стратегічного маркетингу;
 • Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
 • Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
 • Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
 • Новікова Т. О., директор департаменту розвитку проєктів дирекції телебачення.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до Положення про офіційні сторінки у соціальних мережах акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про внесення змін до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ».

3. Про проєкт HR-стратегії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

4. Про Концепцію розвитку Академії суспільного мовлення на 2020‑2025 роки.

5. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».

6. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

7. Різне.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення змін до Положення про офіційні сторінки у соціальних мережах акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 06.08.2018 № 68 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 09.07.2019 № 131).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно підпунктів 3, 7, 24 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Зміни до Положення про офіційні сторінки у соціальних мережах акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 06.08.2018 № 68 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 09.07.2019 № 131), що додаються.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення змін до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ», затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.10.2018 № 82.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), внести зміни до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ», затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.10.2018 № 82, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3.  Обговорено проєкт HR-стратегії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання підпункту С.2.2 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22,

1) схвалити проект HR-стратегії акціонерного товариства  «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;

2) подати проект HR-стратегії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на розгляд дорадчого органу -  Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту АТ «НСТУ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено Концепцію розвитку Академії суспільного мовлення на 2020‑2025 роки.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 22 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання пункту 4.9  Річного плану діяльності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.02.2020 № 40 (у редакції рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.10.2020 № 46), затвердити Концепцію розвитку Академії суспільного мовлення на 2020‑2025 роки, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання внесення з 02.11.2020 змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».

 За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами):

1) внести з 02.11.2020 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208 зі змінами), що додаються;

2) голові правління АТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) забезпечити впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статті 777 Цивільного кодексу України підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 7.5 Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління від 22.10.2018 № 82, зі змінами):

1) укласти на новий строк договори оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком  до цього протоколу;

2) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

7. Різне.

Заслухано Презентацію «Показники Радіоспоживання. ІІІ квартал», що додається. Інформацію взято до відома.

 

Голова правління

підпис

Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління

підпис

Ярослав ЛОДИГІН

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН