Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №211

Жовтень 05, 2020

ПРОТОКОЛ № 211

засідання правління акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

05.10.2020                                                                                                                                                               м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42

11 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

  1. Аласанія З.Г., голова правління;
  2. Чернотицький М.М., член правління;
  3. Лодигін Я.О., член правління;
  4. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Даніш І.О., директор юридичного департаменту;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;

Лемешко В.І., начальник управління комплаєнс;

Шейко А. В., начальник управління ризиків;

Соколик Л.В., заступник директора департаменту закордонного співробітництва;

Гелетюк О.В., начальник управління розвитку та бюджетування філій департаменту координації філій.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Звіту про фактичне виконання  плану обсягів виробництва телепрограм АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2020 року.

2. Про затвердження Політики комплаєнсу акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Про затвердження Політики управління ризиками АТ «НСТУ».

4. Про внесення змін до Положення про співпрацю з партнерами (донорами та іншими третіми особами) АТ «НСТУ».

5. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.

6. Про продовження строкового трудового договору з менеджером (філії) філії АТ «НСТУ».

7. Про пропозиції щодо внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України.

8. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів виробництва телепрограм АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2020 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Звіт про фактичне виконання плану обсягів виробництва телепрограм АТ «НСТУ»  за ІІ квартал 2020 року, що додається.

Голосували: за — 4,  проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Політики комплаєнсу акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання підпункту А.2.3.3.1. Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, з урахуванням погодження Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту  ПАТ «НСТУ» (протокол від 09.09.2020 № 6) затвердити Політику комплаєнсу акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання затвердження Політики управління ризиками АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання підпункту А.2.2.2.2. Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, з урахуванням погодження Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ» (протокол від 09.09.2020     № 6) затвердити Політику управління ризиками АТ «НСТУ», що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено проєкт Змін до Положення про співпрацю з партнерами (донорами та іншими третіми особами) АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання рекомендацій Служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту проєктів ПАТ «НСТУ», що виконуються за грантові кошти за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, схвалених рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 10.08.2020 № 44, внести зміни до Положення про співпрацю з партнерами (донорами та іншими третіми особами) АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 04.03.2020 № 108 (зі змінами), що додаються.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):

1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) члену правління (М.М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік та  подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання продовження строкового трудового договору з менеджером (філій) філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 1.5, 7.3, 8.1 строкового трудового договору з менеджером (філій) філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» Самарцевим Артуром Володимировичем та проведену роботу:

1) продовжити на один рік строковий трудовий договір з менежером (філій) філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» Самарцевим Артуром Володимировичем;

2) доручити голові правління АТ «НСТУ» (З. Аласанія) внести відповідні зміни до строкового трудового договору, укладеного з менеджером (філій) філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» Самарцевим Артуром Володимировичем.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання щодо внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України.

За результатами обговорення вирішили:

з метою приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність до частини другої статті 1 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», узгодження зі Статутом акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) та у зв’язку зі зміною найменування акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» :

1) схвалити проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» ( далі- проєкт), що додається.

2) подати до Наглядової ради ПАТ «НСТУ» проєкт.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

8. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу);

2) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) та менеджеру (філії) філії АТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління

підпис

Зураб АЛАСАНІЯ

 

Член правління

підпис

     Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

Член правління

підпис

Ярослав ЛОДИГІН

 

 

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН