Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №209

Вересень 21, 2020

ПРОТОКОЛ №209

засідання правління акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

21.09.2020                                                                                                                                                               м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42

11 год.00 хв.

Присутні:

Члени правління:

  1. Аласанія З.Г., голова правління;
  2. Чернотицький М.М., член правління;
  3. Гребенюк І.І., член правління;
  4. Лодигін Я.О., член правління;
  5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

  • Стиренко Л.М., директор фінансовий;
  • Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
  • Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
  • Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Звіту про фактичне виконання обсягів виробництва радіопрограм АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2020 року.

2. Про внесення змін до Положення про департамент координації філій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.

4. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.                                                                                        

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання обсягів виробництва радіопрограм АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2020 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Звіт про фактичне виконання обсягів виробництва радіопрограм АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2020 року, що додається.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення змін до Положення про департамент координації філій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з перерозподілом функцій між структурними підрозділами центральної дирекції АТ «НСТУ» та з метою узгодження внутрішніх документів АТ «НСТУ», затвердити Зміни до Положення про департамент координації філій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додаються.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):

1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік з філій ПАТ «НСТУ» до центральної дирекції ПАТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до протоколу;

2) члену правління (М.М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік та  подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статті 777 Цивільного кодексу України підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 7.5 Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління від 22.10.2018 № 82, зі змінами):

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 2 до цього протоколу;

2) скасувати підпункт 2 пункту 6 та додаток 5 до протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207;

3) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 3 до цього протоколу;

4) департаменту управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) та керівникам (філій) філій ПАТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1-3  цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління

підпис

 

Зураб АЛАСАНІЯ

 

Член правління

підпис

 

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

Член правління

підпис

 

Інна ГРЕБЕНЮК

 

Член правління

підпис

 

Ярослав ЛОДИГІН

Член правління

підпис

 

Дмитро ХОРКІН