Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №207

Вересень 07, 2020

ПРОТОКОЛ № 207

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

07.09.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

  1. Аласанія З.Г., голова правління;
  2. Чернотицький М.М., член правління;
  3. Гребенюк І.І., член правління;
  4. Лодигін Я. О., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Даніш І.О., директор юридичного департаменту;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;

Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про зміну найменуваннь та внесення змін до  положень про філії ПАТ «НСТУ».

3. Про затвердження Порядку обліку нематеріальних активів із зазначенням умов визнання виключних та невиключних прав ПАТ «НСТУ».

4. Про зняття дисциплінарного стягнення з менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ».

5. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

6. Про оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.                                                                                        

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до частини другої статті 1  Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», пункту 6 підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою приведення у відповідність:

 1)  внести зміни до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», згідно з переліком наведеним у додатку 1 до цього протоколу ( далі-  Зміни), а саме у назві та тексті слова «публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» в усіх відмінках замінити словами «акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» у відповідному відмінку, та слова «ПАТ «НСТУ» замінити словами «АТ «НСТУ»;

2) Зміни набирають чинності наступного дня з дня  внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання зміни найменуваннь та внесення змін до положень про філії ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до частини другої статті 1 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», пункту 6, підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737) з метою приведення у відповідність:

1) змінити найменування  філій ПАТ «НСТУ», згідно з додатком 2 до цього протоколу;

2) внести зміни до положень про філії ПАТ «НСТУ», виклавши їх в нових редакціях, що додаються;

3) встановити, що зміни передбачені підпунктами 1, 2 цього пункту набирають чинності наступного дня з дня внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

4) керівникам (філій) філій ПАТ «НСТУ» з урахуванням підпункту 1,2 цього пункту, у місячний термін забезпечити приведення у відповідність  відповідних положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників;

5) директору юридичного департаменту (І. Даніш) забезпечити внесення відповідних змін, пов’язаних з реалізацією  підпункту 1 цього пункту,  до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

6) керівникам (філій) філій ПАТ «НСТУ» вжити всіх необхідних заходів, пов’язаних із реалізацією підпунктів 1-4 цього пункту.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання затвердження Порядку обліку нематеріальних активів із зазначенням умов визнання виключних та невиключних прав публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення  України», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підпункту 5 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Облікової політики ПАТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 ( зі змінами), затвердити Порядок обліку нематеріальних активів із зазначенням умов визнання виключних та невиключних прав публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання зняття дисциплінарного стягнення з менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до частини другої статті 151 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №  737), враховуючи клопотання директора департаменту координації філій М. Шматова:

1) зняти з 07.09.2020 дисциплінарне стягнення з менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ» згідно з додатком 3 до протоколу;

2) департаменту кадрового адміністрування (Н. Трутенко) забезпечити вчинення необхідних заходів, пов’язаних із виконанням в установленому порядку цього рішення.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання внесення з 07.09.2020 змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами):

1) внести з 07.09.2020 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) та менеджерам (філій) філій ПАТ «НСТУ»забезпечити впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

6.  Обговорено питання оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 4 до цього протоколу;

2) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна, згідно з додатком 5 до цього протоколу;

3) встановити окремим орендарям орендну плату за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» з 01.09.2020 до кінця дії карантину або раніше - у разі  повного  відновлення діяльності суб’єкта господарювання згідно з додатком 6  до протоколу;

4) департаменту управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) та керівникам (філій) філій ПАТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1-3  цього пункту.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

 

Голова правління

 

підпис

 

Зураб АЛАСАНІЯ

 

 

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

підпис

Ярослав ЛОДИГІН