Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №206

Серпень 31, 2020

ПРОТОКОЛ №206

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

31.08.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв. 

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З.Г., голова правління;
 2. Чернотицький М.М., член правління;
 3. Гребенюк І.І., член правління;
 4. Лодигін Я. О., член правління;
 5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

 • Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
 • Фрєй М. В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
 • Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
 • Даніш І.О., директор юридичного департаменту;
 • Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
 • Ковальчук М. М., директор департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання;
 • Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
 • Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1.  Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про оголошення конкурсного відбору на посаду продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ».

3. Питання тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ».

4. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

5. Про внесення змін до Положення про юридичний департамент центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

6. Про схвалення пропозицій щодо внесення змін до Річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2020 рік.

7.  Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення змін до Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039»):

1) внести зміни до Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (із змінами) (далі- Положення), виклавши його в новій редакції, що додається;

2) встановити, що Положення в частині назви телерадіокомпанії набирає чинності з дня внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

2.  Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посаду продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039»), Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера філії, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017  № 19 (зі змінами):

1) оголосити з 04.09.2020 конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Дніпровська регіональна дирекція»;

2) члену правління (Чернотицькому М.М.) вжити всіх необхідних організаційних заходів щодо забезпечення проведення процедури конкурсного відбору на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Дніпровська регіональна дирекція».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039»), та у зв’язку з виробничою необхідністю покласти з 31.08.2020 тимчасове виконання обов’язків менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Одеська  регіональна дирекція» на Мазицьку Жанну Анатоліївну заступника директора департаменту координації філій ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання внесення з 01.09.2020 змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039»), рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами):

1) внести з 01.09.2020 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) забезпечити впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено проект змін до Положення про юридичний департамент центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039»):

1) затвердити Зміни до Положення про юридичний  департамент центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124  (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;

2) директору юридичного департаменту центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (І. Даніш) у місячний термін забезпечити приведення у відповідність до Змін положень про структурні підрозділи у складі юридичного департаменту, посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Н. Трутенко) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1,2 цього пункту Змін, положень та посадових інструкцій.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено пропозиції щодо внесення змін до Річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 12 пункту 45, підпункту 4 пункту 66, підпункту 1 пункту 110, пункту 111 акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039»):

1) схвалити зміни до Річного плану діяльності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020 рік, що додаються;

2) подати на затвердження Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» схвалені на цьому засіданні зміни до Річного плану діяльності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020 рік.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039»):

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток до протоколу); 

2) департаменту управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) та менеджеру (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

 

Голова правління

 

підпис

 

Зураб АЛАСАНІЯ

 

 

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

підпис

Ярослав ЛОДИГІН

 

 

 

 

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН