Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №204

Серпень 17, 2020

ПРОТОКОЛ № 204

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

17.08.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв. 

Присутні:

Члени правління:

  1. Аласанія З.Г., голова правління;
  2. Чернотицький М.М., член правління;
  3. Гребенюк І.І., член правління;
  4. Лодигін Я. О., член правління;
  5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Кісельчук Т.М., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;

Скрипник Ф.В., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;

Даніш І.О., директор юридичного департаменту;

Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;

Трутенко Н.П., директор департаменту кадрового адміністрування;

Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом;

Черних С.М, завідувач другого відділу;

Боборикін А.І., головний редактор (напряму)  дирекції цифрових платформ.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про затвердження Маркетингової стратегії медіаактиву «СУСПІЛЬНЕ | НОВИНИ».

3. Про затвердження Звіту про фактичне виконання обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» за II квартал 2020 року.

4. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

5. Про пропозиції щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.1996 № 539-р «Про заходи щодо виконання умов міждержавної Угоди про позику між Україною та Експортно-імпортним Банком Японії».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено проекти змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) внести зміни до:

- Положення про дирекцію інформаційного мовлення  центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.11.2019 № 157, виклавши його в новій редакції, що додається;

- Положення про другий відділ центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19, виклавши його в новій редакції, що додається;

- Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124                      (зі змінами), що додаються;

2) головному продюсеру інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення (Скрипник В.Ф.), завідувачу другого відділу (Черних С.М.), директору департаменту кадрового адміністрування (Н. Трутенко) у місячний термін забезпечити приведення у відповідність до внесених Змін, положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників;

3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»                         (Н. Трутенко) забезпечити збереження оригіналів внесених  відповідно до підпунктів 1, 2, 3 цього пункту Змін, положень та посадових інструкцій працівників.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Маркетингової стратегії медіаактиву «СУСПІЛЬНЕ | НОВИНИ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 11, 31, підпунктів 7, 24 пункту 66, абзацу другого пункту 84, пункту 86 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити Маркетингову стратегію медіаактиву «СУСПІЛЬНЕ | НОВИНИ», що додається.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» за II квартал 2020 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити Звіт про фактичне виконання обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» за II квартал 2020 року, що додається.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання внесення з 17.08.2020 змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами):

1) внести з 17.08.2020 зміни до структури та  штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) та менеджерам (філій) філій ПАТ «НСТУ» забезпечити впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено пропозиції щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.1996 № 539-р «Про заходи щодо виконання умов міждержавної Угоди про позику між Україною та Експортно-імпортним Банком Японії».

За результатами обговорення вирішили:

з метою погашення решти нарахованих штрафних санкцій за наданим Японією кредитом, з урахуванням результатів перевірки Державної аудиторської служби України та пункту 8 частини другої статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»:

1) схвалити пропозиції щодо проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1996 р. № 539-р» ( далі- проєкт), що додається.

2) подати до Наглядової ради ПАТ «НСТУ» проєкт.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління

 

підпис

 

Зураб АЛАСАНІЯ

 

 

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

підпис

Ярослав ЛОДИГІН

 

 

 

 

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН