Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №200

Липень 27, 2020

ПРОТОКОЛ №200

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

27.07.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв. 

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З.Г., голова правління,
 2. Гребенюк І.І., член правління,
 3. Чернотицький М.М., член правління,
 4. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

 • Стиренко Л.М., директор фінансовий;
 • Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
 • Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
 • Кісельчук Т.М., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
 • Скрипник Ф.В., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;
 • Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
 • Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
 • Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

 1. Про внесення змін до Облікової політики ПАТ «НСТУ».
 2. Про затвердження Редакційних засад інформаційного мовлення ПАТ «НСТУ».
 3. Про встановлення мінімальних цін на послуги, що можуть надаватися дирекцією «Українське радіо» ПАТ «НСТУ».
 4. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
 5. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.
 6. Про внесення змін до Порядку передачі в оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».
 7. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».
 8. Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у липні 2020 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

2. Обговорено питання внесення змін до Облікової політики ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28 підпункту 5 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, з метою приведення у відповідність до Закону України від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» затвердити Зміни до Облікової політики ПАТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), що додаються.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Редакційних засад інформаційного мовлення ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, з метою вдосконалення внутрішніх документів ПАТ «НСТУ»:

1) затвердити Редакційні засади інформаційного мовлення ПАТ «НСТУ», що додаються;

2) визнати такими, що втратили чинність, Стандарти інформаційного мовлення ПАТ «НСТУ», затверджені рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання встановлення мінімальних цін на послуги, що можуть надаватися дирекцією «Українське радіо» ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 13, 14, підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) встановити мінімальні ціни на послуги, що можуть надаватися дирекцією «Українське радіо» ПАТ «НСТУ», згідно з додатками 1, 2 до протоколу;

2) дирекції «Українське радіо» (Чиж Є.Г.) забезпечити приведення у відповідність до підпункту 1 цього пункту внутрішніх документів (наказів, розпоряджень) ПАТ «НСТУ». 

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання внесення з 03.08.2020 змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами):

1) внести з 03.08.2020 зміни до структури та  штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) та менеджерам (філій) філій ПАТ «НСТУ» забезпечити впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік з філій ПАТ «НСТУ» до центральної дирекції ПАТ «НСТУ» згідно з додатком 3 до протоколу;

2) департаменту управління бюджетом (С.О. Гусєва) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання внесення змін до Порядку передачі в оренду нерухомого майна публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 31, підпунктів 3, 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити Зміни до Порядку передачі в оренду нерухомого майна публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 22.10.2018 № 82 (зі змінами), що додаються.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 4 до протоколу);

2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в установленому порядку в оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

8. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у липні 2020 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатка № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у липні  2020 року згідно з додатком 5 до протоколу.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління                         підпис                      Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління                           підпис                         Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління                           підпис                         Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління                           підпис                         Дмитро ХОРКІН