Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №199

Липень 20, 2020

ПРОТОКОЛ №199

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

20.07.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв. 

Присутні:

Члени правління:

  1. Аласанія З.Г., голова правління;
  2. Чернотицький М.М., член правління;
  3. Гребенюк І.І., член правління;
  4. Лодигін Я. О., член правління;
  5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Тичина Г. Г., головний продюсер дирекції телебачення;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Кривошея С. О., директор департаменту маркетингу та реклами дирекції телебачення.

Борщенко В.В., директор департаменту стратегічного маркетингу;

Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;

Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

Заслуховування Звіту за результатами фокус-групового тестування релончу ПАТ «НСТУ»: тестування нової назви та графіки каналу.

1. Про внесення змін до Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про затвердження Положення про порядок визнання та списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.

4. Про встановлення  вартості  збірки «Проста історія: Чернігів» ( для реалізації).

5. Про внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2020 рік. 

6. Про оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

Заслухано Звіт за результатами фокус-групового тестування релончу ПАТ «НСТУ»: тестування нової назви та графіки каналу, що додається.

1. Обговорено проект змін до Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити Зміни до Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 25.11.2019 № 158  (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;

2) директору департаменту організаційної роботи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»  (В. Маркус) у місячний термін забезпечити приведення у відповідність до Змін положень про структурні підрозділи у складі департаменту організаційної роботи, посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Н. Трутенко) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1,2 цього пункту Змін, положень та посадових інструкцій.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Положення про порядок визнання та списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статті 12 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пункту 31, підпункту 5 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, Облікової політики ПАТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2014 за № 1365/26142, з метою визначення порядку визнання та списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердити Положення про порядок визнання та списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік з філії ПАТ «НСТУ» «Херсонська регіональна дирекція» на користь філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» за напрямом «Оплата послуг (крім комунальних)», що додаються;

2) департаменту управління бюджетом (С.О. Гусєва) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання встановлення вартості  збірки «Проста історія: Чернігів» (для реалізації).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Вартість збірки «Проста історія: Чернігів» (для реалізації), що додається.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, у зв’язку з виробничою необхідністю:

1) затвердити Зміни до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2020 рік, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.01.2020 № 170 ( у редакції рішення правління ПАТ НСТУ від 09.06.2020 № 192 ) зі змінами (далі - Розподіл), що додаються;

2) структурним підрозділам ПАТ «НСТУ» забезпечити виробництво проектів відповідно до Розподілу.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання надання орендарю дозволу на розміщення (відкритого) літнього майданчика та збільшення орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» по договору оренди.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, у зв’язку зі зверненням орендаря:

1) надати орендарю дозвіл на розміщення відкритого (літнього) майданчика та збільшити орендну плату за користування орендованим майном ПАТ «НСТУ» по договору оренди  згідно з додатком  до протоколу;

2) департаменту управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління

підпис

Зураб АЛАСАНІЯ

 

 

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

підпис

Ярослав ЛОДИГІН

 

 

 

 

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН