Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №193

Червень 15, 2020

ПРОТОКОЛ №193

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

15.06.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв. 

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З.Г., голова правління;
 2. Чернотицький М.М., член правління;
 3. Гребенюк І.І., член правління;
 4. Никоненко Р.Ю., член правління;
 5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

 • Стиренко Л.М., директор фінансовий;
 • Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
 • Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
 • Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
 • Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
 • Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
 • Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Звітів про фактичне виконання обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм ПАТ «НСТУ».

2. Про підвищення посадових окладів працівників некерівного складу та внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

3. Питання тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ».

4. Про оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» за 2019 рік, Звіту про фактичне виконання обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» за І квартал 2020 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити:

1) Звіт про фактичне виконання обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» за 2019 рік, що додається;

2) Звіту про фактичне виконання обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» за І квартал 2020 року, що додається.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято. 

2. Обговорено питання підвищення посадових окладів працівників некерівного складу та внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 16.06.2020.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, підпункту 1 пункту 8 рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 11.02.2020 (протокол № 39), Тимчасового порядку підвищення посадових окладів працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.01.2020 № 166, з 16.06.2020:

1) підвищити посадові оклади працівників некерівного складу ПАТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до протоколу;

2) внести зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

3) голові правління ПАТ «НСТУ» (З. Аласанія), менеджерам (філій) філій ПАТ «НСТУ» забезпечити впровадження передбачених змін.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято. 

3. Обговорено питання тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку з виробничою необхідністю покласти з 16.06.2020 тимчасове виконання обов’язків продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція» на Цибух Ірину Володимирівну менеджера (напряму) департаменту управління регіональним контентом дирекції регіонального мовлення ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято. 

4. Обговорено питання оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ», а саме: визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ», встановлення окремому орендарю орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» з 15.06.2020 до кінця дії карантину або раніше — у разі відновлення повної діяльності суб’єкта господарювання.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 2 до протоколу;

2) встановити окремому орендарю орендну плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» з 15.06.2020 до кінця дії карантину або раніше - у разі відновлення повної діяльності суб’єкта господарювання згідно з додатком 3 до протоколу;

6) департаменту управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1, 2 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління

Підпис

 

Зураб АЛАСАНІЯ

 

 

Член правління

Підпис

 

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

Підпис

 

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

Підпис

 

Родіон НИКОНЕНКО

 

 

Член правління

Підпис

 

Дмитро ХОРКІН