Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №192

Червень 09, 2020

ПРОТОКОЛ №192

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

09.06.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв. 

Присутні:

Члени правління:

  1. Аласанія З.Г., голова правління;
  2. Чернотицький М.М., член правління;
  3. Гребенюк І.І., член правління;
  4. Никоненко Р.Ю., член правління;
  5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Логгінова К.Т., директор департаменту організаційної роботи;

Борщенко В.В., директор департаменту стратегічного маркетингу.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про затвердження Каталогу соціологічних досліджень публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Про внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2020 рік.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено проект змін до Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити Зміни до Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 25.11.2019 № 158 (далі – Зміни), що додаються;

2) директору департаменту організаційної роботи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»  (К. Логгінова) у місячний термін забезпечити приведення у відповідність до Змін положень про структурні підрозділи у складі департаменту організаційної роботи, посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Н. Трутенко) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1,2 цього пункту Змін, положень та посадових інструкцій.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято. 

2. Обговорено проект Каталогу соціологічних досліджень публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 13, підпункту 13 пункту 14, пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016            № 1039:

1) затвердити Каталог соціологічних досліджень публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Каталог), що додається;

2) члену правління ПАТ «НСТУ» Гребенюк І.І., директору департаменту стратегічного маркетенгу  Борщенко В.В. презентувати Каталог Наглядовій раді ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Про внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно Закону України від 13.04.2020 № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 № 304 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, у зв’язку з виробничою необхідністю:

1) затвердити Зміни до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2020 рік, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.01.2020 № 170 зі змінами (далі - Розподіл), виклавши його в новій редакції, що додається;

2) структурним підрозділам ПАТ «НСТУ» забезпечити виробництво проектів відповідно до Розподілу.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління

Підпис

Зураб АЛАСАНІЯ

 

 

Член правління

Підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

Підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

Підпис

Родіон НИКОНЕНКО

 

 

Член правління

Підпис

Дмитро ХОРКІН