Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №188

Травень 18, 2020

ПРОТОКОЛ №188

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

18.05.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

  1. Аласанія З.Г., голова правління;
  2. Чернотицький М.М., член правління;
  3. Гребенюк І.І., член правління;
  4. Никоненко Р.Ю., член правління;
  5. Лодигін Я.О., член правління;
  6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;

Чиж Є.Г., продюсер виконавчий дирекції «Українське радіо»;

Гусева С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом;

Лемешко В.І., начальник управління комплаєнс.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Звіту про фактичне виконання обсягів виробництва радіопрограм ПАТ «НСТУ» за І квартал 2020 року.

2. Про підвищення посадових окладів працівників некерівного складу та внесення змін до структури і штатного розпису ПАТ «НСТУ».

3. Про списання нематеріальних активів ПАТ «НСТУ».

4. Про схвалення проекту Політики комплаєнсу публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання обсягів виробництва радіопрограм ПАТ «НСТУ» за І квартал 2020 року.

За результатами обговорення вирішили

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити Звіт про фактичне виконання обсягів виробництва радіопрограм ПАТ «НСТУ» за І квартал 2020 року, що додається.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято. 

2. Обговорено питання підвищення посадових окладів працівників некерівного складу та внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 18.05.2020.

За результатами обговорення вирішили

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, підпункту 1 пункту 8 рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 11.02.2020 (протокол № 39), Тимчасового порядку підвищення посадових окладів працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.01.2020 № 166, з 18.05.2020:

1) підвищити посадові оклади працівників некерівного складу ПАТ «НСТУ» згідно додатку 1 до протоколу;

2) внести зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

3) голові правління ПАТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) забезпечити впровадження передбачених змін.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання списання нематеріальних активів.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 10, 13 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, розділу 3 Облікової політики ПАТ НСТУ (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146, Положення про списання нематеріальних активів публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 20.05.2020 № 187, протоколу засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів ПАТ «НСТУ» від 31.03.2020 № 5 прийняти рішення про списання нематеріальних активів ПАТ «НСТУ» згідно додатку 2 до протоколу.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято. 

4. Обговорено питання схвалення проекту Політики комплаєнс публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання підпункту А.2.3.3.1 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22:

1) схвалити проект Політики комплаєнс публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;

2) подати проект Політики комплаєнс публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на розгляд дорадчого органу -  Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління

Підпис

Зураб АЛАСАНІЯ

 

 

Член правління

Підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

Підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

Підпис

Родіон НИКОНЕНКО

 

 

Член правління

Підпис

Ярослав ЛОДИГІН

 

 

Член правління

Підпис

Дмитро ХОРКІН