Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №187

Травень 12, 2020

ПРОТОКОЛ №187

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

12.05.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв. 

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З. Г., голова правління;
 2. Чернотицький М. М., член правління;
 3. Гребенюк І. І., член правління;
 4. Никоненко Р. Ю., член правління;
 5. Лодигін Я. О., член правління;
 6. Хоркін Д. М., член правління.

Запрошені:

 • Стиренко Л. М., директор фінансовий;
 • Сидоренко В. В., директор з управління персоналом;
 • Тимчук К. С., директор департаменту – головний бухгалтер;
 • Семенець В. В., директор департаменту управління активами;
 • Шейко А. В., начальник управління ризиків.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Положення про порядок списання нематеріальних активів публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про схвалення проекту Політики управління ризиками публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено проект Положення про порядок списання нематеріальних активів публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), Облікової політики ПАТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (зі змінами), з урахуванням наказу ПАТ «НСТУ» від 22.01.2020 № 30 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання рекомендацій Служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту ефективності використання ПАТ «НСТУ» прав мовника-учасника на трансляцію Чемпіонату світу з футболу 2018 та Пісенного конкурсу «Євробачення» 2018‑2019» та з метою упорядкування процедури списання активів ПАТ «НСТУ» затвердити Положення про порядок списання активів центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається:

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання схвалення проекту Політики управління ризиками публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, на виконання підпункту А.2.2.2.2.1 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22:

1) схвалити проект Політики управління ризиками публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;

2) подати проект Політики управління ризиками публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на розгляд дорадчого органу -  Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток до протоколу);

2) департаменту управління активами (Семенець В.В.) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління

Підпис

Зураб АЛАСАНІЯ

 

 

Член правління

Підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

Підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

Підпис

Родіон НИКОНЕНКО

 

 

Член правління

Підпис

Ярослав ЛОДИГІН

 

 

Член правління

Підпис

Дмитро ХОРКІН