Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №182

Квітень 06, 2020

ПРОТОКОЛ №182

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

06.04.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З. Г., голова правління;
 2. Чернотицький М. М., член правління;
 3. Гребенюк І. І., член правління;
 4. Никоненко Р. Ю., член правління;
 5. Лодигін Я. О., член правління;
 6. Хоркін Д. М., член правління.

Запрошені:

 • Стиренко Л. М., директор фінансовий;
 • Сидоренко В. В., директор з управління персоналом;
 • Семенець В. В., директор департаменту управління активами;
 • Гусєва С. О., заступник директора департаменту управління бюджетом;
 • Тичина Г. Г., головний продюсер дирекції телебачення.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів виробництва телепрограм ПАТ «НСТУ» за 2019 рік.

2. Про внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

3. Про оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів виробництва телепрограм ПАТ «НСТУ» за 2019 рік.

За результатами обговорення вирішили: 

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити Звіт про фактичне виконання плану обсягів виробництва телепрограм ПАТ «НСТУ» за 2019 рік, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення з 06.04.2020 змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, керуючись рішенням Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22 зі змінами):

1) внести з 06.04.2020 зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» (З. Аласанія) забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання продовження строку дії договорів оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна, згідно з додатком до цього протоколу;

2) департаменту управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»  забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління

підпис

              Зураб АЛАСАНІЯ

 

 

 

 

 

 

 

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

підпис

                 Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

підпис

          Родіон НИКОНЕНКО

 

 

Член правління

підпис

               Ярослав ЛОДИГІН

 

 

Член правління

підпис

                   Дмитро ХОРКІН