Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №181

Березень 30, 2020

ПРОТОКОЛ №181

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

30.03.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

15 год. 00 хв. 

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З. Г., голова правління;
 2. Чернотицький М. М., член правління;
 3. Гребенюк І. І., член правління;
 4. Никоненко Р. Ю., член правління;
 5. Лодигін Я. О., член правління;
 6. Хоркін Д. М., член правління.

Запрошені:

 • Стиренко Л. М., директор фінансовий;
 • Сидоренко В. В., директор з управління персоналом;
 • Семенець В. В., директор департаменту управління активами;
 • Шматов М. В., директор департаменту координації філій;
 • Фрєй М. В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
 • Гусєва С. О., заступник директора департаменту управління бюджетом;
 • Бєсєдін П. В., начальник управління дослідження аудиторій департаменту стратегічного маркетингу;
 • Мєдвєдєв С. В., виконавчий продюсер дирекції телебачення.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Положення про департамент стратегічного маркетингу центральної дирекції ПАТ «НСТУ».

2. Про припинення національного відбору учасника міжнародного конкурсу «Євробачення юних музикантів – 2020» від України.

3. Про внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

4. Про внесення змін до рішення правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179.

5. Про оголошення простою окремих працівників та/або структурних підрозділів ПАТ «НСТУ».

6. Про оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено проєкт Положення про департамент стратегічного маркетингу центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити Положення про департамент стратегічного маркетингу центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається; 

2) начальнику управління дослідження аудиторій департамену стратегічного маркетингу центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Бєсєдін П.В.), з урахуванням підпункту 1 цього пункту, у місячний термін забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку відповідних положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Н.Трутенко) забезпечити збереження оригіналів, затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту положень та посадових інструкцій.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання припинення національного відбору учасника міжнародного конкурсу «Євробачення юних музикантів – 2020» від України.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, з урахуванням листа ЄМС про відкладення міжнародного конкурсу "Євробачення юних музикантів - 2020" на невизначений термін:

1) припинити національний відбір учасника міжнародного конкурсу «Євробачення юних музикантів – 2020» від України;

2) визнати таким, що втратило чинність Положення про відбір учасника міжнародного конкурсу «Євробачення юних музикантів - 2020», затверджене рішенням правління ПАТ НСТУ від 24.02.2020 № 175.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання Концепції регіонального мовлення ПАТ «НСТУ» на 2020-2021 роки, схваленої протоколом Наглядової ради від 02.12.2019 року № 37:

1) внести з 01.04.2020 зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) менеджерам (філій) філій ПАТ «НСТУ» забезпечити впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання внесення змін до рішення правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, з урахуванням прийнятого Верховоною Радою України рішення про скорочення терміну підготовки до повторного першого читання  проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»:

1) внести зміни до піпунктів 3, 4 пункту 4 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179, замінивши цифри «01.04.2020» цифрами «01.05.2020».

2) менеджерам (філій) філій ПАТ «НСТУ» забезпечити впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання оголошення простою окремих працівників та/або структурних підрозділів ПАТ «НСТУ».  

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до частини першої статті 34 та частини першої статті 113 Кодексу законів про працю України,  постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211  «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), пункту 3.10 Колективного договору ПАТ «НСТУ» на 2018-2023 роки, враховуючи Заходи ПАТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, затверджені рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179, у зв’язку з неможливістю окремими працівниками виконувати свої посадові обов’язки з огляду на карантинні заходи:

1) уповноважити голову правління та керівників філій ПАТ «НСТУ» оголосити  простій не з вини працівників у ПАТ «НСТУ» окремим працівникам/структурним підрозділам ПАТ «НСТУ» відповідно до службових записок керівників відповідних структурних підрозділів;

2) установити, що:

початковою датою простою є 01.04.2020 (початкова дата може змінюватися (але не раніше 01.04.2020) у наказах голови правління та керівників філій ПАТ «НСТУ» відповідно до службових записок керівників);

кінцевою датою простою є день завершення карантину (або раніше – у разі зміни обставин);

оплата праці під час простою здійснюється у розмірі двох третин посадового окладу, встановленого працівникові ПАТ «НСТУ»;

3) голові правління та керівникам філій видати накази про простій;

4) керівникам структурних підрозділів центральної дирекції та керівникам філій ПАТ «НСТУ» забезпечити реалізацію цього рішення;

5) директору з управління персоналом (Сидоренко В.) забезпечити інформування про простій спільний представницький орган ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ», а саме: визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та продовження строку дії договору оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ».  

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі», згідно з додатком 1 до протоколу;

2) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до протоколу;

3) департаменту управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»  забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1, 2 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління

підпис

                 Зураб АЛАСАНІЯ

 

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

підпис

Родіон НИКОНЕНКО

 

 

Член правління

підпис

Ярослав ЛОДИГІН

 

 

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН