Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №179

Березень 16, 2020

ПРОТОКОЛ № 179

 

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

16.03.2020                                                                      м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год.00 хв.

 

Присутні:

Члени правління:

 

  1. Аласанія З.Г., голова правління;
  2. Чернотицький М.М., член правління;
  3. Гребенюк І.І., член правління;
  4. Никоненко Р.Ю., член правління;
  5. Лодигін Я.О., член правління;
  6. Хоркін Д.М., член правління.

 

 

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Кісельчук Т.М., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом;

Трутенко Н.П., директор департаменту кадрового адміністрування.

 

Порядок денний засідання

 

1. Про затвердження заходів ПАТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

2. Про Положення про департамен стратегічного планування та бізнес моделювання центральної дирекції ПАТ «НСТУ».

3. Про затвердження Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією цифрових платформ ПАТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних творів юридичними особами, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями.

4. Про підвищення посадових окладів працівників і внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

5. Про оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

6. Про розгляд та схвалення звіту про виконання паспорта бюджетної програми КПКВК 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 2019 рік.

 

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

 

1. Обговорено Заходи ПАТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

 

За результатами обговорення вирішили:

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020                    № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», протоколу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого орнану Київської міської ради від 11.03.2020 № 9 «Про попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції (COVID-19) та введення обмежувальних заходів на території міста Києва», з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України, відповідно до підпункту 24 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

 

1) затвердити Заходи ПАТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 (далі - Заходи), що додаються;

 

2) керівникам струкрурних підрозділів центральної дирекції ПАТ «НСТУ» та менеджерам (філій) філій ПАТ «НСТУ» забезпечити виконання Заходів.

 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 

2. Обговорено проєкт Положення про департамент стратегічного планування та бізнес-моделювання центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили: 

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити Положення про департамент стратегічного планування та бізнес-моделювання центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається; 

2) директору департамену стратегічного планування та бізнес-  моделювання центральної дирекції  публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (М. Ковальчук), з урахуванням підпункту 1 цього пункту, у місячний термін забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку відповідних положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Н.Трутенко) забезпечити збереження оригіналів, затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту положень та посадових інструкцій.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 

3. Обговорено питання затвердження Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією цифрових платформ ПАТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудівізуальних і літературних творів юридичними особами, фізичним особам та фізичними особами – підприємцями.

За результатами обговорення вирішили: 

відповідно до пункту 13, 31, 66 пункту Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, з урахуванням пункту 2 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 21.01.2020 № 168, та з метою врегулювання виробничих процесів затвердити Порядок проведення мистецьких конкурсів дирекцією цифрових платформ ПАТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудівізуальних і літературних творів юридичними особами, фізичним особам та фізичними особами – підприємцями, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 

4. Обговорено питання підвищення посадових окладів працівників і внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

 

За результатами обговорення вирішили:

 

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, Тимчасового порядку підвищення посадових окладів працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.01.2020 № 166, рішеннь Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22 зі змінами) та від 23.10.2019 (протокол № 36):

1) з 16.03.2020 підвищити посадові оклади працівників некерівного складу центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (згідно з додатком);

2) з урахуванням підпункту 1 цього пункту внести з 16.03.2020 зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

3) з 01.04.2020 підвищити посадові оклади працівників філій ПАТ «НСТУ» (згідно з додатком);

4) з урахуванням підпункту 3 цього пункту внести з 01.04.2020 зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

5) голові правління ПАТ «НСТУ» (З. Аласанія), менеджерам (філій) філій ПАТ «НСТУ» забезпечити впровадження передбачених змін.

 

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

5. Обговорено питання оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ», а саме: визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі», питання внесення змін до додатку № 4 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 30.01.2020 № 170.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі», згідно з додатком до протоколу;

2) внести зміни до додатку 4 до рішення правління ПАТ «НСТУ» від 30.01.2020 № 170, виклавши його в новій редакції, що додається;

3) департаменту управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»  забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1, 2 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

6. Обговорено питання розгляду та схвалення звіту про виконання паспорта бюджетної програми КПКВК 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 2019 рік.

 

За результатами обговорення вирішили:

 

відповідно до пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання наказу Міністерства фінансів від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за              № 47/7368, з урахуванням листа Держкомтелерадіо від 14.01.2020 № 210/29/6:

 

1) схвалити звіт про виконання паспорта бюджетної програми КПКВК 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 2019 рік, що додається.

 

2) голові правління ПАТ «НСТУ» (З.Аласанія) забезпечити подання схваленого звіту про виконання паспорта бюджетної програми КПКВК 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» 2019 року до Держкомтелерадіо.       

 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління

підпис

                Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління

підпис

Родіон НИКОНЕНКО

Член правління

підпис

Ярослав ЛОДИГІН

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН