Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №178

Березень 10, 2020

ПРОТОКОЛ № 178

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

10.03.2020 м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год.00 хв.

 

Присутні:

Члени правління:

 

  1. Аласанія З.Г., голова правління;

  2. Чернотицький М.М., член правління;

  3. Гребенюк І.І., член правління;

  4. Никоненко Р.Ю., член правління;

 

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом;

Трутенко Н.П., директор департаменту кадрового адміністрування;

Чиж Є.Г., продюсер виконавчий дирекції «Українське радіо»;

Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;

Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;

Недзельський С.П., заступник директора департаменту розвитку проєктів дирекції телебачення.


 

Порядок денний засідання


 

1. Про затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів виробництва радіопрограм ПАТ «НСТУ» за 2019 рік.

2. Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи ПАТ «НСТУ».

3. Питання тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) та продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ».

4. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

5. Про затвердження Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією телебачення ПАТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудівізуальних і літературних творів юридичними особами та фізичними особами – підприємцями.

6. Про оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».


 

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

 

1. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів виробництва радіопрограм ПАТ «НСТУ» за 2019 рік.

За результатами обговорення вирішили: 

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити Звіт про фактичне виконання плану обсягів виробництва радіопрограм ПАТ «НСТУ» за 2019 рік, що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 

2. Обговорено проєкти Положення про управління моніторингу контенту та стандартів мовлення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», Положення про департамент управління людськими ресурсами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили: 

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити такі, що додаються:

Положення про управління моніторингу контенту та стандартів мовлення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»; 

Положення про департамент управління людськими ресурсами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

2) визнати таким, що втратило чинність Положення про департамент управління людськими ресурсами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124;

3) директору з управління персоналом (В. Сидоренко) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», з урахуванням підпункту 1 цього пункту, у місячний термін забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку відповідних положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;

4) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Н.Трутенко) забезпечити збереження оригіналів, затверджених відповідно до підпунктів 1, 3 цього пункту положень та посадових інструкцій.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 

3. Обговорено питання тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) та продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA:Донбас».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку з виробничою необхідністю покласти:

1) з 11.03.2020 тимчасове виконання обов’язків менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA:Донбас» на Коваль Ірину Анатоліївну - головного редактора управління радіопрограм бюро виробництва регіонального контенту філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA:Донбас»;

2) з 11.03.2019 тимчасове виконання обов’язків продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA:Донбас» на Марченка Олександра Анатолійовича - продюсера (лінійного) групи «Пульс» управління радіопрограм бюро виробництва регіонального контенту філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA:Донбас».

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

4. Обговорено питання внесення з 16.03.2020 змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

 

За результатами обговорення вирішили:

 

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, керуючись рішенням Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22 зі змінами):

 

1) внести з 16.03.2020 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

 

2) голові правління ПАТ «НСТУ» (З. Аласанія) забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

 

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

5. Обговорено питання затвердження Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією телебачення ПАТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудівізуальних і літературних творів юридичними особами та фізичними особами – підприємцями.

За результатами обговорення вирішили: 

відповідно до пункту 13, 31, 66 пункту Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, з урахуванням пункту 2 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 21.01.2020 №168, та з метою врегулювання виробничих процесів затвердити Порядок проведення мистецьких конкурсів дирекцією телебачення ПАТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудівізуальних і літературних творів юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято. 


 

6. Обговорено питання оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ», а саме: визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі», питання продовження строку дії договору оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі», згідно з додатком 1 до протоколу;

2) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна, згідно з додатком 2 до протоколу;

3) департаменту управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з передачею в оренду нерухомого майна.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

 

 

Голова правління

 

Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління

 

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

 

Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління

 

Родіон НИКОНЕНКО