Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №172

Лютий 10, 2020

ПРОТОКОЛ № 172

 

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

10.02.2020 м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год.00 хв.

 

Присутні:

Члени правління:

 

  1. Аласанія З.Г., голова правління;

  2. Чернотицький М.М., член правління;

  3. Гребенюк І.І., член правління;

  4. Никоненко Р.Ю., член правління;

  5. Лодигін Я.О., член правління;

  6. Хоркін Д.М., член правління.

 

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Трутенко Н.П., директор департаменту кадрового адміністрування;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Кісельчук Т.М., генеральний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;

Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом;

 Лемешко В.І., начальник управління комплаєнс.

 

Порядок денний засідання

 

1. Про внесення змін до Положення про департамент координації філій центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

4. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

 

Обговорення питань порядку денного

 

1. Обговорено проект змін до Положення про департамент координації філій центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у звязку зі змінами у структурі ПАТ «НСТУ»:

1) внести до Положення про департамент координації філій центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124, такі зміни:

у пункті 1.3 розділу 1 абзаци

«відділ аналітики та структурних змін»

замінити одним абзацом такого змісту:

«управління розвитку та бюджетування філій».

2) департаменту координації філій центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (М. Шматов) з урахуванням підпункту 1 цього пункту, у місячний термін забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку відповідних положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити збереження оригіналів, затверджених відповідно до підпункту 2 цього пункту положень та посадових інструкцій.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

2. Обговорено проекти Положення про управління комплаєнс, Положення про дирекцію цифрових платформ центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 

За результатами обговорення вирішили: 

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039: 

1) затвердити такі, що додаються:

Положення про управління комплаєнс центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»; 

Положення про дирекцію цифрових платформ центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

2) визнати таким, що втратило чинність:

Положення про департамент цифрових платформ центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 05.02.2018 № 39;

3) дирекції цифрових платформ центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Т. Кісельчук) у місячний термін забезпечити розроблення, затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи у складі самостійних структурних підрозділів і посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;

4) управлінню комплаєнс центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В. Лемешко) у місячний термін забезпечити розроблення, затвердження в установленому порядку посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;

5) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити збереження оригіналів, затверджених відповідно до підпунктів 1, 3, 4 цього пункту положень та посадових інструкцій.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 

3. Обговорено питання внесення з 10.02.2020 змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) внести з 10.02.2020 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» (З. Аласанія) забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

4. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток до протоколу);

2) департаменту управління активами центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.


 

 


 

Голова правління

 

Зураб АЛАСАНІЯ

 

Член правління

 

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

 

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

 

Родіон НИКОНЕНКО

 

 

Член правління

 

Ярослав ЛОДИГІН

 

 

Член правління

 

Дмитро ХОРКІН