Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №170

Січень 30, 2020

ПРОТОКОЛ №170

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

30.01.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

16 год. 00 хв.

 Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З. Г., голова правління;
 2. Чернотицький М. М., член правління;
 3. Гребенюк І. І., член правління;
 4. Никоненко Р. Ю., член правління;
 5. Лодигін Я. О., член правління;
 6. Хоркін Д. М., член правління.

Запрошені:

 • Стиренко Л. М., директор фінансовий;
 • Бойчук Ю. В., директор технічний;
 • Сидоренко В. В., директор з управління персоналом;
 • Семенець В. В., директор департаменту управління активами;
 • Трутенко Н. П., директор департаменту кадрового адміністрування;
 • Шматов М. В., директор департаменту координації філій;
 • Матвієнко Г. Е., директор департаменту цифрового контенту;
 • Даніш І. О., заступник директора юридичного департаменту;
 • Гусєва С. О., заступник директора департаменту управління бюджетом;
 • Новікова Т. О., т.в.о. виконавчого продюсера дирекції телебачення.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

3. Про дострокове зняття дисциплінарного стягнення з менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ».

4. Про затвердження Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2020 рік.

5. Про затвердження Проектів ПАТ «НСТУ», забезпечених коштами фінансової підтримки за рахунок капітальних видатків  на 2020 рік.

6. Про оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено проекти змін до Положення про юридичний департамент, до Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року № 1039, та у звязку зі змінами у структурі ПАТ «НСТУ»:

1) внести до Положення про юридичний департамент центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління від 03.06.2019 № 124, такі зміни:

у пункті 1.3 розділу 1 абзаци

«відділ представництва інтересів в судах» та

«відділ договірної роботи»

замінити одним абзацом такого змісту:

«управління правової роботи»;

у пункті 5.9 слова «начальник відділу представництва інтересів в судах» замінити словами «начальник управління правової роботи».

2) внести до Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління від 03.06.2019 № 124, такі зміни:

у пункті 1.1 розділу 1 слова, «який підпорядковується голові правління ПАТ «НСТУ» виключити;

у пункті 6.1 розділу 6 слова «голові правління» замінити словами «директору з управління персоналом, який відповідає за діяльність Департаменту».

3) юридичному департаменту центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (І. Даніш) з урахуванням підпункту 1 цього пункту, у місячний термін забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку відповідних положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;

4) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпункту 3 цього пункту положень та посадових інструкцій.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення з 30.01.2020 змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) внести з 30.01.2020 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» (З. Аласанія), менеджерам (філії) філій ПАТ «НСТУ» забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання дострокового зняття дисциплінарного стягнення з менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до частини другої статті 151 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, враховуючи клопотання директора департаменту координації філій М. Шматова:

1) достроково зняти дисциплінарне стягнення з менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до протоколу;

2) департаменту кадрового адміністрування (Н. Трутенко) забезпечити вчинення необхідних заходів, пов’язаних із виконанням в установленому порядку цього рішення.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання затвердження Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, з метою виконання завдань суспільного мовника, враховуючи Стратегію Національної суспільної телерадіокомпанії України 2020-2022 роки, затверджену рішенням наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 20.12.2019 № 38:

1) затвердити Розподіл обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2020 рік (далі - Розподіл), що додається;

2) структурним підрозділам ПАТ «НСТУ» забезпечити виробництво проектів відповідно до Розподілу.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання затвердження Проектів ПАТ «НСТУ», забезпечених коштами фінансової підтримки за рахунок капітальних видатків  на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» за бюджетною програмою 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телекомпанії Україна»  за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, враховуючи Стратегію Національної суспільної телерадіокомпанії України 2020-2022 роки, затверджену рішенням наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 20.12.2019 № 38:

1) затвердити Проекти ПАТ «НСТУ», забезпечені коштами фінансової підтримки за рахунок капітальних видатків на 2020 рік, що додаються.

2) структурним підрозділам ПАТ «НСТУ» забезпечити виробництво проектів в межах передбачених видатків, визначених підпунктом 1 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі», питання продовження строку дії договору оренди нерухомого майна, питання затвердження змін до умов договору оренди нерухомого майна.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу);

2) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна (додаток 3 до протоколу).

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3) затвердити зміни до умов договору оренди нерухомого майна від 28.02.2018 № 25-17/4 (додаток 4 до протоколу).

Голосували: за — 5, проти — 0 (член правління Гребенюк І.І. не брала участі в голосуванні).

Рішення прийнято.

 

Голова правління

підпис

                    Зураб АЛАСАНІЯ

 

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

підпис

Родіон НИКОНЕНКО

 

 

Член правління

підпис

Ярослав ЛОДИГІН

 

 

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН