Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №169

Січень 27, 2020

ПРОТОКОЛ №169

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

27.01.2020                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З. Г., голова правління;
 2. Чернотицький М. М., член правління;
 3. Гребенюк І. І., член правління;
 4. Никоненко Р. Ю., член правління;
 5. Лодигін Я. О., член правління;
 6. Хоркін Д. М., член правління.

Запрошені:

 • Стиренко Л. М., директор фінансовий;
 • Сидоренко В. В., директор з управління персоналом;
 • Грузинський Д. О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
 • Семенець В. В., директор департаменту управління активами;
 • Слободянюк Ю. М., директор департаменту з комерційної діяльності;
 • Трутенко Н. П., директор департаменту кадрового адміністрування;
 • Фрєй М. В., генеральний продюсер напряму;
 • Шматов М. В., директор департаменту координації філій.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) та продюсерів (філії) філій ПАТ «НСТУ».

3. Про призначення менеджера (філії) та продюсерів (філії) філій ПАТ «НСТУ».

4. Про продовження строкового трудового договору з менеджером (філії) філії ПАТ «НСТУ».

5. Про звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

6. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

7. Про встановлення розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ».

8. Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у січні 2020 року.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено проекти Положення про департамент з комерційної діяльності, Положення про департамент організації та розвитку мереж телерадіомовлення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 

За результатами обговорення вирішили

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039: 

1) затвердити такі, що додаються:

Положення про департамент з комерційної діяльності центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»; 

Положення про департамент організації та розвитку мереж телерадіомовлення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

2) визнати такими, що втратили чинність:

Положення про департамент з комерційної діяльності центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 05.02.2018 № 39;

Положення про департамент з організації та розвитку мереж телерадіомовлення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 10.04.2018 № 50;

3) керівникам самостійних структурних підрозділів центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у підпункті 1 цього пункту, у місячний термін забезпечити розроблення, затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи у складі самостійних структурних підрозділів і посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;

4) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити збереження оригіналів, затверджених відповідно до підпунктів 1, 3 цього пункту положень та посадових інструкцій.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Питання увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція» та продюсерів (філії) філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція», «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 увільнити:

31.01.2020 Каюк Віту Василівну – менеджера (напряму з фінансових питань) від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція»;

31.01.2020 Сандуляк-Білоус Ірину Вікторівну - продюсера (лінійного) творчого об’єднання телерадіопрограм Творчо-виробничого об’єднання Бюро телерадіоновин від тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція»;

31.01.2020 Іванову Тамілу Анатоліївну - продюсера (лінійного) творчого об’єднання телерадіопрограм Творчо-виробничого об’єднання Бюро телерадіоновин від тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання призначення менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція» та продюсерів (філії) філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція», «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, ураховуючи рішення конкурсної комісії з відбору на посаду продюсера/менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (протокол від 21.01.2020 № 13):

1) призначити:

03.02.2020 Каюк Віту Василівну менеджером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція»;

03.02.2020 Сандуляк-Білоус Ірину Вікторівну продюсером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція»;

03.02.2020 Авдєєва Рустама Буніяміновича продюсером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ».

2) голові правління ПАТ «НСТУ» (З. Аласанія) вчинити необхідні заходи для реалізації підпункту 1 цього рішення.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання продовження строкового трудового договору з менеджером (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Кропивницька регіональна дирекція».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, пункту 14 Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» (протокол від 02.10.2017 № 19 зі змінами), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкового трудового договору від 29.03.2019 № 03-стд з менеджером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька регіональна дирекція» Карповим Костянтином Борисовичем (далі – строковий трудовий договір) та проведену роботу:

1) продовжити на один рік строковий трудовий договір з Карповим Костянтином Борисовичем менеджером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька регіональна дирекція»;

2) доручити голові правління ПАТ «НСТУ» внести відповідні зміни до строкового трудового договору.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено пропозицію про звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про анулювання ліцензії на мовлення Серія НР № 01130 – м від 30.03.2017.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 «Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України» та від 08.05.2019 № 377 «Про внесення зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України», враховуючи лист Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 07.06.2019:

1) звернутися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про анулювання ліцензії на мовлення Серія НР № 01130-м від 30.03.2017;

2) директору департаменту з організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Д. Грузинський) забезпечити вчинення необхідних заходів, пов’язаних із виконанням в установленому порядку цього рішення.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);

2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання визначення розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ».

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» (додаток 2 до протоколу);

2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

8. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у січні 2020 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у січні 2020 року (додаток 3 до протоколу).

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

Голова правління

підпис

                    Зураб АЛАСАНІЯ

 

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

підпис

Родіон НИКОНЕНКО

 

 

Член правління

підпис

Ярослав ЛОДИГІН

 

 

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН