Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №399

Листопад 13, 2023

ПРОТОКОЛ № 399
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

13.11.2023                                                                                                                           м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв

 

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

 

Запрошені:

Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Стрюков К.Б., головний продюсер соціально важливого контенту та спеціальних проєктів дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів;
Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
Шелковий А.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Гаврилюк Х.Ю., продюсер виконавчий дирекції інформаційного мовлення.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження звітів за ІІІ квартал 2023 року.

2. Про затвердження змін до Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для радіоплатформи на 2023 рік.

3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.

4. Про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України».

5. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження звітів за ІІІ квартал 2023 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку формування та затвердження плану обсягів виробництва власного продукту, звіту про обсяги виробництва власного продукту та звіту про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на платформах АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 491 (зі змінами), затвердити такі, що додаються:

1. Звіт про обсяги виробництва власного продукту для радіоплатформи АТ «НСТУ» за ІІI квартал 2023 року;
2. Звіт про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на радіоплатформі АТ «НСТУ» за ІІI квартал 2023 року;
3. Звіт про обсяги виробництва власного продукту творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за ІІI квартал 2023 року;
4. Звіт з обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для digital платформи за ІІІ квартал 2023 року;
5. Звіт з обсягів розміщення власного продукту АТ «НСТУ» для digital платформи за ІІІ квартал 2023 року.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

2. Обговорено питання внесення змін до Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для радіоплатформи на 2023 рік.

 

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням підпункту 1 пункту 6 рішення правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, у зв’язку з виробничою необхідністю, зумовленою змінами в структурі дирекції «Українське радіо», з метою забезпечення діяльності АТ «НСТУ» в частині організації виробництва власного продукту затвердити зміни до Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для радіоплатформи на 2023 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.01.2023 № 360, що додаються.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

3. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами), пункту 5 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 19.10.2023 № 80, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), у зв’язку з перерозподілом функціональних обов’язків у структурних підрозділах та виробничою необхідністю, з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:

1) затвердити з 16.11.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

4. Обговорено питання схвалення Пропозиції перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік з філій АТ «НСТУ» до центральної дирекції АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою забезпечення сталої фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ»:

1)   схвалити Пропозицію щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік з філій АТ «НСТУ» до центральної дирекції АТ «НСТУ» (далі – Пропозиція), що додається;

2)   члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схваленої на цьому засіданні Пропозиції.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

5. Обговорено питання визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397:

1. встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком до цього протоколу;

2. департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

 

Голова правління

          підпис         

 

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

          підпис         

 

Дмитро КОЗЛОВ

Член правління

          підпис         

 

Родіон КОЧУБЕЙ

Член правління

          підпис         

 

Андрій ТАРАНОВ

Член правління

          підпис         

 

Марія ФРЄЙ

Член правління

          підпис         

 

Дмитро ХОРКІН