Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №398

Листопад 06, 2023

ПРОТОКОЛ № 398
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

06.11.2023                                                                                                                           м. Київ, вул. Хрещатик, 26
10 год 00 хв

 

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

 

Запрошені:

Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

 

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про затвердження Вартості прав за використання об’єктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ».

3. Про прийняття рішень про відміну електронних аукціонів в електронній торговій системі «Prozzoro.Продажі».

4. Про оренду майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статей 31, 105 Кодексу законів про працю України, підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пунктів 3.11, 3.14 розділу 3 Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція) та у зв’язку з виробничою необхідністю:

1) затвердити такі, що додаються:

Зміну до Положення про департамент управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 10.06.2019 № 125 (зі змінами);

Зміну до Положення про департамент управління людськими ресурсами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 10.03.2020 № 178;

Зміну до Положення про департамент моніторингу контенту та стандартів мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 11.10.2021 № 273 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 10.07.2023 № 381);

Зміну до Положення про департамент тендерних процедур центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.12.2021 № 285;

Зміну до Положення про дирекцію телебачення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 05.12.2019 № 160 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 27.03.2023 № 368);

Зміну до Положення про дирекцію досліджень центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 24.07.2023 № 383;

2) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпункту 1 цього пункту змін до положень.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

2. Обговорено питання затвердження Вартості прав за використання об’єктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статей 12 та 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права», підпунктів 8 та 12 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання обʼєктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), з урахуванням протоколу Комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 03.11.2023 № 37, враховуючи лист від юридичної особи «Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» від 29.09.2023 № 2038/10, затвердити Вартість прав за використання обʼєктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належить АТ «НСТУ», для юридичної особи «Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України», що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

3. Обговорено питання прийняття рішень про відміну електронних аукціонів в електронній торговій системі «Prozzoro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 7.3 Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення електронних аукціонів з продажу / надання в оренду майна (активів) / передачі права (Регламент ЕТС), затвердженого наказом ДП «Прозорро.Продажі» № 8 від 09.07.2018 (зі змінами), та пункту 32 Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032:

1. прийняти рішення про відміну електронних аукціонів в електронній торговій системі «Prozzoro.Продажі» згідно з додатками 1–3 до цього протоколу;

2. визнати такими, що втратили чинність, пункт 5 рішення правління АТ «НСТУ» від 21.09.2023 № 392 та додаток 1 до рішення правління АТ «НСТУ» від 21.09.2023 № 392;

3. департаменту управління активами (В. Семенець) опублікувати в електронній торговій системі «Prozzoro.Продажі» рішення про відміну електронних аукціонів протягом однієї доби з дня їх прийняття.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

4. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397:

1. встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 4 до цього протоколу;

2. скасувати як нереалізований пункт 1 додатка до рішення правління       АТ «НСТУ» від 09.10.2023 № 394;

3. департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити інформування Держкомтелерадіо про прийняте згідно з підпунктом 2 цього пункту рішення правління АТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

 

Голова правління

         підпис          

 

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

         підпис          

 

Дмитро КОЗЛОВ

Член правління

         підпис          

 

Родіон КОЧУБЕЙ

Член правління

         підпис          

 

Андрій ТАРАНОВ

Член правління

         підпис          

 

Марія ФРЄЙ

Член правління

         підпис          

 

Дмитро ХОРКІН