Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №389

Вересень 05, 2023

ПРОТОКОЛ № 389
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

05.09.2023                                                                                                      м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв

 

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Стрюков К.Б., головний продюсер соціально важливого контенту та спеціальних проєктів дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів;
Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
Шелковий А.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

 

Порядок денний засідання

1. Про затвердження звітів за ІІ квартал 2023 року. 

2. Про оренду майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження звітів за ІІ квартал 2023 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку формування та затвердження плану обсягів виробництва власного продукту, звіту про обсяги виробництва власного продукту та звіту про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на платформах АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 491 (зі змінами), затвердити такі, що додаються:

1) Звіт з обсягів виробництва та розміщення власного продукту АТ «НСТУ» для digital-платформи за ІІ квартал 2023 року;
2) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для радіоплатформи АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2023 року;
3) Звіт про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на радіоплатформі АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2023 року;
4) Звіт про обсяги виробництва власного продукту творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2023 року.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

2. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):

1. продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2. затвердити зміни умов договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3. департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Львівська РД», «Кропивницька РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–2 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

 

Голова правління

            підпис            

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

            підпис

Дмитро КОЗЛОВ

Член правління

            підпис

Андрій ТАРАНОВ

Член правління

            підпис

Дмитро ХОРКІН