Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №373

Травень 08, 2023

ПРОТОКОЛ № 373

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

08.05.2023                                                                                                                                                                м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

 

Присутні:

Члени правління:

  1. Чернотицький М.М., голова правління;
  2. Козлов Д.Ф., член правління;
  3. Кочубей Р.В., член правління;
  4. Фрєй М.В., член правління;
  5. Хоркін Д.М., член правління.

 

Запрошені:

Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;

Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;

Ковальчук М.М., директор департаменту організаційного розвитку;

Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;

Тулін А.К., директор департаменту кадрового адміністрування;

Жуковська І.С., директор департаменту новин дирекції інформаційного мовлення;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Рудь О.М., начальник управління бюджетування департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджерів філій філій АТ «НСТУ» та призначення на посаду менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

2. Про звільнення від виконання обов’язків продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» та тимчасове покладання виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД».

3. Про звільнення продюсерів філій філій АТ «НСТУ».

4. Про затвердження Критеріїв застосування коригуючого коефіцієнта (знижки (знижувального коефіцієнта) або доплати) для визначення остаточної вартості невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання уривків з робочих (чорнових) матеріалів аудіовізуальних творів та/або уривків з аудіовізуальних творів АТ «НСТУ», що надаються третім особам, для їх використання.

5. Про затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за I квартал 2023 року.

6. Про затвердження змін до Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

7. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.

8. Про затвердження Плану заходів щодо виконання рекомендацій незалежного аудитора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за рік, що закінчився 31.12.2022.

9. Про оренду майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджерів філій філій АТ «НСТУ» та призначення на посаду менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням  пункту 2.10 Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208), рішення конкурсної комісії з відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» (протоколи від 25.04.2023 № 28 та від 26–27.04.2023 № 29) та у зв’язку з виробничою необхідністю:

1)   увільнити 15.05.2023 Гуру Маріанну Андріївну, провідного юрисконсульта фінансово-господарського управління філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД» від тимчасового виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД»;

2)   увільнити 15.05.2023 Фальчук Світлану Ігорівну, менеджера напряму з фінансових питань фінансово-господарського управління бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Ів. Фр. РД «КАРПАТИ» від тимчасового виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Ів. Фр. РД «КАРПАТИ»;

3)   призначити з 16.05.2023 Гуру Маріанну Андріївну менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД»;

4)   призначити з 16.05.2023 Фальчук Світлану Ігорівну менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Ів. Фр. РД «КАРПАТИ»;

5)   призначити з 16.05.2023 Капітан Ольгу Мирославівну менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД»;

6)   голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) вжити необхідних заходів для реалізації підпунктів 1–5 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2.   Обговорено питання звільнення від виконання обов’язків продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» та тимчасове покладання виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та у зв’язку з виробничою необхідністю:

  1. звільнити від виконання обов’язків продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» Лисюк Катерину Анатоліївну, продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД», на період з 13.05.2023 по 12.06.2023 включно;
  2. покласти тимчасове виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» на Лисюк Катерину Анатоліївну, продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД», з 13.05.2023 по 12.06.2023 включно.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання звільнення продюсерів філій філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 1.5, 7.2, 8.1 строкових трудових договорів з продюсерами філій філій АТ «НСТУ» (зі змінами), пункт 2 рішення правління АТ «НСТУ» від 10.04.2023 № 370, та у зв’язку із закінченням дії строкових трудових договорів:

1)   звільнити 12.06.2023 продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» Лисюк Катерину Анатоліївну;

2)   звільнити 12.06.2023 продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» Шелкового Артема Валерійовича.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання затвердження Критеріїв застосування коригуючого коефіцієнта (знижки (знижувального коефіцієнта) або доплати) для визначення остаточної вартості невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання уривків з робочих (чорнових) матеріалів аудіовізуальних творів та/або уривків з аудіовізуальних творів АТ «НСТУ», що надаються третім особам, для їх використання.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання підпункту 2 пункту 2 рішення правління АТ «НСТУ» від 17.10.2022 № 340, з урахуванням протоколу комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 22.02.2023 № 19 затвердити Критерії застосування коригуючого коефіцієнта (знижки (знижувального коефіцієнта) або доплати) для визначення остаточної вартості невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання уривків з робочих (чорнових) матеріалів аудіовізуальних творів та/або уривків з аудіовізуальних творів АТ «НСТУ», що надаються третім особам, для їх використання, що додаються.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за I квартал 2023 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» на 2023 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.01.2023 № 360, затвердити Звіт про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за I квартал 2023 року, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання затвердження змін до Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з виробничою необхідністю затвердити Зміни до Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.11.2019 № 157 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 17.08.2020 № 204, зі змінами), що додаються.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137) та у зв’язку з виробничою необхідністю:

  1. затвердити з 08.05.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
  2. дирекції маркетингу та комунікацій, дирекції досліджень, дирекції інформаційного мовлення, дирекції цифрових платформ, дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів, департаменту безпеки в місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положення про відповідний структурний підрозділ, посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;
  3. департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту положень та посадових інструкцій;

4) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов), директору з управління персоналом (В. Сидоренко), керівникам філій філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів, передбачених законодавством, та впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту Змін.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

8. Обговорено питання затвердження Плану заходів щодо виконання рекомендацій незалежного аудитора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за рік, що закінчився 31.12.2022.

За результатами обговорення вирішили

відповідно до підпунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання пункту 1 протоколу засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023  № 77:

1) затвердити План заходів щодо виконання рекомендацій незалежного аудитора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за рік, що закінчився 31.12.2022 (далі – План), що додається;

2) відповідальним особам АТ «НСТУ» забезпечити виконання Плану;

3) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити інформування Наглядової ради АТ «НСТУ» про перенесення термінів виконання Плану та причини перенесення.

Голосували: за – 5, проти – 0. 

Рішення прийнято.

9. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):

1)   продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2)   продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна та затвердити зміну до умов договору оренди нерухомого майна від 18.05.2022 № 132–7/4 згідно з додатком 2 до цього протоколу;

3)   затвердити зміни до умов договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 3 до цього протоколу;

4)   надати орендарю дозвіл на розміщення відкритого (літнього) майданчика згідно з додатком 4 до цього протоколу;

5)   департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Житомирська РД» та «Чернівецька РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–4 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління             підпис                   Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління                підпис                    Дмитро КОЗЛОВ

Член правління                підпис                    Родіон КОЧУБЕЙ

Член правління                підпис                    Марія ФРЄЙ

Член правління                підпис                    Дмитро ХОРКІН