Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №356

Січень 09, 2023

ПРОТОКОЛ № 356
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

09.01.2023                                                                                                                                                                  м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Кочубей Р.В., член правління.

Запрошені:
Тулін А.К., директор департаменту кадрового адміністрування;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Савчук В.В., завідувач відділу цивільного захисту та мобілізаційної роботи;
Майоров Г.М., менеджер департаменту ризиків та комплаєнсу.

Порядок денний засідання

1. Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджерів філій філій АТ «НСТУ» та продюсера філії філії АТ «НСТУ».
2. Про покладання тимчасового виконання обов’язків менеджерів філій філій АТ «НСТУ».
3. Про звільнення продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД».
4. Про затвердження Положення про відділ цивільного захисту та мобілізаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
5. Про внесення змін до Плану заходів за результатами проведення початкової оцінки ризиків АТ «НСТУ».
6. Про схвалення Пропозицій помісячного розподілу асигнувань загального фонду Державного бюджету України за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік.
7. Про затвердження змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджерів філій філій АТ «НСТУ» та продюсера філії філії АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, у зв’язку зі змінами до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік (пункт 7 цього протоколу) та виробничою необхідністю:
1) увільнити 09.01.2023 Гуру Маріанну Андріївну, провідного юрисконсульта фінансово-господарського управління філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД» від тимчасового виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД»;
2) увільнити 09.01.2023 Фальчук Світлану Ігорівну, менеджера напряму з фінансових питань фінансово-господарського управління бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Ів. Фр. РД «КАРПАТИ» від тимчасового виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Ів. Фр. РД «КАРПАТИ»;
3) увільнити 09.01.2023 Мороза Сергія Михайловича, головного інженера управління забезпечення мовлення бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД» від тимчасового виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД»;
4) увільнити 11.01.2023 Плющову Анастасію Олексіївну, головного редактора новин управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» від тимчасового виконання обов’язків продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД»;
5) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) вжити необхідних заходів для реалізації підпунктів 1–4 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання тимчасового покладання виконання обов’язків менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, у зв’язку зі змінами до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік (пункт 7 цього протоколу) та виробничою необхідністю:
1) покласти з 10.01.2023 тимчасове виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД» на Гуру Маріанну Андріївну, провідного юрисконсульта фінансово-господарського відділу бюро інформаційного контенту філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД» до призначення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД» в установленому порядку;
2) покласти з 10.01.2023 тимчасове виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Ів. Фр. РД «КАРПАТИ» на Фальчук Світлану Ігорівну, менеджера напряму з фінансових питань фінансово-господарського відділу бюро інформаційного контенту філії АТ «НСТУ» «Ів. Фр. РД «КАРПАТИ» до призначення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Ів. Фр. РД «КАРПАТИ» в установленому порядку;
3) покласти з 10.01.2023 тимчасове виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД» на Мороза Сергія Михайловича, головного інженера відділу технічного забезпечення бюро інформаційного контенту філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД» до призначення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД» в установленому порядку;
4) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) вжити необхідних заходів для реалізації підпунктів 1–3 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання звільнення продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з поданою заявою про звільнення продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД»:
1) скасувати як нереалізований підпункт 4 пункту 2 рішення правління АТ «НСТУ» від 05.12.2022 № 350;
2) звільнити 11.01.2023 Сандуляк-Білоус Ірину Вікторівну з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД».

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

4. Обговорено питання затвердження Положення про відділ цивільного захисту та мобілізаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ», внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 03.10.2022 № 337:
1) затвердити Положення про відділ цивільного захисту та мобілізаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається (далі – Положення);
2) визнати таким, що втратило чинність, Положення про другий відділ, затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (в редакції рішення правління від 17.08.2020 № 204);
3) відділу цивільного захисту та мобілізаційної роботи (В. Савчук) у місячний термін забезпечити приведення у відповідність посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;
4) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 3 цього пункту Положення та посадових інструкцій.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

5. Обговорено питання внесення змін до Плану заходів за результатами проведення початкової оцінки ризиків АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 13 пункту 70 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 5 рішення правління AT «НСТУ» від 15.02.2021 № 234, Рекомендацій за результатами аудиту функцій комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю АТ «НСТУ» за період з 01.01.2020 по 31.03.2021 року, схвалених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 25.06.2021 № 60, у зв’язку з початком повномасштабної війни російської федерації проти України та введенням на території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами):
1) внести зміни до Плану заходів за результатами проведення початкової оцінки ризиків АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 15.02.2021 № 234, виклавши його в новій редакції, що додається (далі – План);
2) затвердити Форму подання управлінської звітності про виконання Плану, що додається;
3) установити, що строки подання управлінської звітності про виконання Плану для голови правління АТ «НСТУ» – щомісячно, для членів правління АТ «НСТУ» – не рідше ніж раз на пів року.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

6. Обговорено питання схвалення Пропозицій помісячного розподілу асигнувань загального фонду за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»:
1) схвалити Пропозиції помісячного розподілу асигнувань загального фонду за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік, що додаються (далі – Пропозиції);
2) департаменту управління бюджетом (Е. Ярош) забезпечити вчинення необхідних заходів, пов’язаних із виконанням в установленому порядку цього рішення;
3) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

7. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137) та для забезпечення стабільної діяльності АТ «НСТУ»:
1) затвердити з 09.01.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.


Голова правління                           підпис                   Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління                               підпис                   Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління                               підпис                   Дмитро КОЗЛОВ
Член правління                               підпис                   Родіон КОЧУБЕЙ