Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №326

Серпень 01, 2022

ПРОТОКОЛ № 326
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

01.08.2022                                                                                                                                                                 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Кочубей Р.В., член правління;
5. Таранов А.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Карякіна А.О., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;
Єрмак М.О., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Ковальчук М.М., директор департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Скибінська О.О., менеджер напряму департаменту закордонного співробітництва.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
2. Про затвердження Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2022.
3. Про схвалення пропозицій щодо викладення в новій редакції Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік.
4. Про списання необоротних активів (повністю амортизованого майна), які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Ів. Фр. РД «КАРПАТИ».
5. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
6. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
7. Різне.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з виробничою необхідністю та з метою створення ефективної системи управління правами інтелектуальної власності Суспільного Мовника, затвердити Зміни до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), що додаються.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2022.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2022, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

3. Обговорено пропозиції щодо викладення в новій редакції Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 12 пункту 45, підпункту 4 пункту 66, підпункту 1 пункту 110, пункту 111 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), на виконання пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 27.05.2022 № 70: 
1) схвалити пропозиції щодо викладення в новій редакції Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66 (далі – Річний план), що додаються;
2) департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання (М. Ковальчук) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схвалений на цьому засіданні Річний план.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

4. Обговорено питання списання необоротних активів (повністю амортизованого майна), які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Ів. Фр. РД «КАРПАТИ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.06.2022 № 320, та з метою проведення списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ»:
1) списати необоротні активи (повністю амортизоване майно), які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Ів. Фр. РД «КАРПАТИ», згідно з протоколом засідання постійної комісії з приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Ів. Фр. РД «КАРПАТИ» від 08.07.2022 № 5, що додається;
2) члену правління (Р. Кочубей) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Ів. Фр. РД «КАРПАТИ» забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

5. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137):
1) затвердити з 01.08.2022 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

6. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статті 777 Цивільного кодексу України, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–2 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

7. Різне.

Заслухано Інформацію про використання об’єктів нерухомого майна АТ «НСТУ» станом на 20.07.2022, що додається.
Інформацію взято до відома.

 


Голова правління               підпис                 Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління                   підпис                 Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління                   підпис                 Дмитро КОЗЛОВ
Член правління                   підпис                 Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління                   підпис                 Андрій ТАРАНОВ
Член правління                   підпис                 Дмитро ХОРКІН