Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага голови та членів правління АТ «НСТУ» за липень 2022 року

Серпень 02, 2022

(ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

Розмір посадового окладу голови та членів правління АТ «НСТУ» встановлюється Наглядовою радою АТ «НСТУ» у відповідних контрактах. 

До структури оплати праці голови правління в липні 2022 року входять заробітна плата по окладу, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, основна відпустка, відрядження та індексація.

Загальний обсяг виплачених у липні коштів голові правління АТ «НСТУ» після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) становив 212 760,59 грн. 

До структури оплати праці в липні 2022 року п’яти членів правління входять заробітна плата по окладу, додаткова відпустка, відрядження та індексація.

Загальний обсяг виплачених у липні коштів членам правління АТ «НСТУ» за місцем роботи після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) становив 821 632,38 грн.