Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №325

Липень 25, 2022

ПРОТОКОЛ № 325
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

25.07.2022                                                                                                                                                                   м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Кочубей Р.В., член правління;
5. Таранов А.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Коваль Л.В., заступник директора департаменту з комерційної діяльності.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік.
2. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
3. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в липні 2022 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення змін до Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) внести зміни до Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2021 № 286, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статті 777 Цивільного кодексу України, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):

1) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) змінити умови дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–2 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято. 

3. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в липні 2022 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 4.2 протоколу Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, пунктів 1.4, 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція)), пункту 5 протоколу правління АТ «НСТУ» від 24.01.2022 № 289 (зі змінами) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в липні 2022 року згідно з додатком 3 до цього протоколу.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

Голова правління          підпис         Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління              підпис         Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління              підпис         Дмитро КОЗЛОВ
Член правління              підпис         Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління
             підпис         Андрій ТАРАНОВ
Член правління              підпис         Дмитро ХОРКІН