Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №320

Червень 20, 2022

ПРОТОКОЛ № 320
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

20.06.2022                                                                                                                                                                  м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту
бухгалтерського обліку;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Звіту з виконання плану обсягів виробництва творчих проєктів ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за 2021 рік та Звіту з виконання плану обсягів виробництва творчих проєктів ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за І квартал 2022 року.
2. Про внесення змін до Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» на 2022 рік.
3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
4. Про затвердження Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.
5. Про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Звіту з виконання плану обсягів виробництва творчих проєктів ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за 2021 рік та Звіту з виконання плану обсягів виробництва творчих проєктів ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за І квартал
2022 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити такі,
що додаються:
1) Звіт з виконання плану обсягів виробництва творчих проєктів ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за 2021 рік;
2) Звіт з виконання плану обсягів виробництва творчих проєктів ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за І квартал 2022 року.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення змін до Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» на 2022 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) та з метою забезпечення діяльності АТ «НСТУ» в частині організації виробництва власного продукту внести зміни до Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» на 2022 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 07.02.2022 № 291, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137):
1) затвердити з 20.06.2022 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

4. Обговорено питання затвердження Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 31, підпунктів 3, 13 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою затвердження механізму списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, окрім нерухомого майна та майна, яке не увійшло до статутного капіталу АТ «НСТУ» та закріплене за АТ «НСТУ» на праві господарського відання, затвердити Порядок списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

5. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статті 777 Цивільного кодексу України, з урахуванням Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 7.2 Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278 (зі змінами)):
1) встановити орендну плату та порядок дії договорів оренди нерухомого та рухомого майна АТ «НСТУ» з 25.06.2022 по 24.07.2022 згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна згідно з додатками 2, 3 до цього протоколу;
3) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 4 до цього протоколу;
4) надати орендарю дозвіл на розміщення відкритого (літнього) майданчика згідно з додатком 5 до цього протоколу;
5) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–4 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

Голова правління                       підпис                Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління                          підпис                 Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління                          підпис                 Дмитро КОЗЛОВ
Член правління                          підпис                 Дмитро ХОРКІН