Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №319

Червень 16, 2022

ПРОТОКОЛ № 319
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

16.06.2022                                                                                                                                                          м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
 
Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Кочубей Р.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Даніш І.О., директор юридичного департаменту. 

Порядок денний засідання

1.    Про придбання акцій компанії EuroNews S.A.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято
.

Обговорення питання порядку денного

1. Обговорено питання придбання акцій компанії EuroNews S.A. 

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням проведених 07.06.2022 Загальних зборів акціонерів компанії EuroNews S.A., за результатами яких було анульовано всі акції компанії EuroNews S.A. (у тому числі й ті, які належать АТ «НСТУ») через значні збитки EuroNews S.A. та прийнято рішення про випуск нових акцій EuroNews S.A., зважаючи на рекомендації та пропозиції робочої групи з питань відчуження акцій EuroNews S.A. (протокол від 13.06.2022 № 3), утвореної відповідно до наказу АТ «НСТУ» від 27.05.2021 № 362 «Про утворення робочої групи з питань відчуження акцій EuroNews S.A.»:
1) придбати акції компанії EuroNews S.A. у кількості 1850 штук по 15 євро кожна;

Голосували: за – 0, проти – 5.
Рішення не прийнято.

2) продати переважне право АТ «НСТУ» на підписку на нові акції компанії EuroNews S.A. у кількості 1850 штук; 
3) директору юридичного департаменту (І. Даніш) забезпечити звернення до компанії EuroNews S.A. щодо вищевказаних питань. 

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.


Голова правління                   підпис             Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління                      підпис              Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління                      підпис              Дмитро КОЗЛОВ
Член правління                      підпис              Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління                      підпис              Дмитро ХОРКІН