Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага голови та членів правління АТ «НСТУ» за травень 2022 року

Червень 03, 2022

(ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

Розмір посадового окладу голови та членів правління АТ «НСТУ» встановлюється Наглядовою радою АТ «НСТУ» у відповідних контрактах. 

До структури оплати праці голови правління в травні 2022 року входять заробітна плата по окладу, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, та індексація.

Загальний обсяг виплачених коштів голові правління АТ «НСТУ» після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) становив 233 506,33 грн. 

До структури оплати праці у травні 2022 року п’яти членів правління входить заробітна плата по окладу та індексація.

Загальний обсяг виплачених коштів членам правління АТ «НСТУ» за місцем роботи після оподаткування (податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%) становив 832 481,42 грн.