Протокол засідання правління АТ «НСТУ» №316

Травень 30, 2022

ПРОТОКОЛ № 316
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

30.05.2022                                                                                                                                                  м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Таранов А.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
2. Про оренду майна АТ «НСТУ».
3. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у травні 2022 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137):
1) затвердити з 01.06.2022 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) встановити орендну плату та порядок дії договорів оренди нерухомого та рухомого майна АТ «НСТУ» у період введення воєнного стану в Україні згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) змінити умови дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 3 до цього протоколу;
4) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–3 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

3. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у травні 2022 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 4.2 протоколу Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, пунктів 1.4, 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція)), пункту 5 протоколу правління АТ «НСТУ» від 24.01.2022 № 289 (зі змінами) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у травні 2022 року згідно з додатком 4 до цього протоколу.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

 

Голова правління           підпис               Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління               підпис               Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління               підпис               Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління               підпис               Дмитро КОЗЛОВ
Член правління               підпис               Андрій ТАРАНОВ
Член правління               підпис               Дмитро ХОРКІН